Ken je "vzw +23 voor alleenstaanden" ?


In 1984 startten Roger en Anne Butaye onze +23-groep, vanuit hun christelijke overtuiging, inspelend op een nood die ze rondom zich ervoeren. Alleenstaande jonge mensen zeiden dat ze graag anderen zouden ontmoeten die ook alleen zijn. Wat begon met een tiental mensen in hun huiskamer is uitgegroeid tot een groep van ongeveer 200 leden. De bedoeling is om alleenstaanden van 23 tot ongeveer 50 jaar die vriendschap zoeken of eenzaam zijn een vriendengroep aan te bieden.

We werken vanuit drie heldere uitgangspunten: naar +23 kom je voor vriendschap met elkaar; je betaalt er bijna niets voor (enkel drukwerk en verzekering) en de bijeenkomsten verlopen in een gemoedelijke sfeer.

Onze activiteiten bieden ontspanning, cultuur en verdieping. Het is steeds een gezellig samenzijn, soms een uitstap, een wandel- of fietstocht of een museum bezoek. +23 is dus geen sport- of ontspanningsclub maar een groep waar je als mens beter van wordt, die een zekere kwaliteit aanreikt en waar je de christelijke inspiratie voelt. We willen mekaar helpen en vriendschap brengen. Nu en dan groeit er een relatie: dit is normaal en we vinden het fijn. We komen elk weekend samen, telkens op een andere plaats in Vlaanderen. We spreken zoveel mogelijk af aan een station of men spreekt af met een +23-lid om te carpoolen.

Onze activiteiten worden georganiseerd vanuit 3 regio’s: Antwerpen-Limburg, Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. We organiseren ook enkele weekends per jaar en in de zomervakantie gaan we samen op reis. Wie graag wandelt en van een stevige dagtocht houdt, is welkom bij de Grussers. Je bent helemaal vrij te komen wanneer en waar je zelf wilt. We proberen de kosten van de activiteiten gering te houden. Driemaandelijks krijgen onze leden het +23-tijdschrift in de bus met al de activiteiten van het komende trimester. In de rubriek “Achter de rug” kan je de verslagen lezen van de voorbije activiteiten.

De organisatoren werken volledig gratis. Wel delen we samen de gemaakte kosten voor ons +23 tijdschrift, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de persoonlijke ongevallenverzekering. De kosten blijven heel gering (20 euro per jaar). Wanneer we een pint drinken of iets eten betaalt ieder zijn eigen consumptie. Soms is het nodig om vooraf in te schrijven voor de activiteiten.

Indien je nog vragen zou hebben of je wenst ons tijdschrift te ontvangen, bel of mail dan gerust!

In ieder geval van harte welkom!